Vítejte na stránkách PostStamps.wz.cz!!

Co se dělo s neupotřebenými známkami bývalého Rakouska-Uherska?

Výplatní známka malého formátu z let 1916-1918

    Po rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku našeho státu v roce 1918 zůstalo na našem území spousta někdejších poštovních známek. Vskutku nebyly to zásoby malé, jelikož se pošta po natištění našich prvních známek rozhodla i vyměňovat staré známky uživatelům poštovních služeb za nové. Co se dělo s neupotřebenými známkami bývalého Rakouska-Uherska?

    Jak vidíte, neupotřebené známky bývalého Rakouska-Uherska byly opatřovány přetiskem "Pošta Československá 1919" a takto přetištěné byly nadále užívány v běžném poštovním provozu. Jelikož byl tento přetisk prováděn zcela bez státního dozoru na tisk poštovních cenin, nemělo tehdejší Ministerstvo pošt a telekomunikací přehled o tom, kolik známek jednotlivých druhů a které rakouské a maďarské známky byly vlastně přetiskem opatřeny. Knihtiskový přetisk v barvě modré, černé a černozelené byl zhotoven na jediném příklopovém stroji značky Victoria v soukromé tiskárně A. Haase v Praze v období od května do listopadu roku 1919. Existuje celkem 7 typů přetisků s několika podtypy.

    O účelnosti vydání této přetiskové emise známek se dodnes vedou diskuze. V té době jsme totiž již měli dostatek známek vlastních a stačilo tedy vyměněné známky skartovat. Uvažuje se o tom, že byly zhotovovány spíše pro sběratelské účely. Nahrává tomu i fakt, že tyto známky byly prodávány výhradně u filatelistické přepážky hlavní pošty v Praze a v hospodářské ústředně a také to, že mnohdy byly přetiskovány i známky vydané po 28.10.1918 a údajně i libovolné známky bývalého Rakouska-Uherska, donešené do tiskárny sběrateli. Proto kromě mnoha známek tehdy určených k přetisku existuje i celá řada známek vyskytujících se jen ve velmi malém množství právě od těch tehdejších sběratelů. Ovšem díky tomu, že tehdy nad přetisky nebyl státní dozor a tedy i s těmito známkami se dalo běžně uhradit poštovné, jsou tyto známky rovněž považovány za pravé a dosahují sběratelských hodnot mnohdy i vysoko přes půl miliónu korun českých... To by bylo mít takovou známku ve sbírce, že?? :-) Ještě dodáváme, že většina z těchto přetištěných známek platila až do roku 1928.

Chtěli byste zde najít něco více k této emisi??

    Již jsme sice toho hodně doplnili, ale i tak je toho ještě dost, co by se sem dalo přidat... Tak nám napište, co by Vás nejvíce zajímalo?? Můžete nám napsat na mail poststamps@centrum.cz či pomocí tohoto formuláře:
E-mail E-mail